FUNDACJA SPOTKANIA NAUKOWE jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją, powołaną dla pełnienia misji wspierania rozwoju nauk medycznych. Fundacja wypełnia swe cele statutowe, wspierając środowiska medyczne, naukowców, zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące rozwojowi medycyny. Jednym z głównych celów Fundacji jest budowanie i umacnianie interdyscyplinarnego forum wymiany informacji i doświadczeń między środowiskami naukowymi w Polsce i na świecie. Fundacja podejmuje działania na rzecz tworzenia, promowania, implementacji i wdrażania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w medycynie.
Beneficjenci zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości faktu uzyskania wsparcia finansowego od Fundacji, poprzez odpowiednie oznakowanie przedmiotu subwencji czy zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w publikacjach naukowych powstałych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji.
 

 
Znaki towarowe
Logo Fundacji Spotkania Naukowe oraz Jesiennych Spotkań Naukowych są zastrzeżonymi znakami towarowymi. W/w znaki towarowe nie mogą być używane bez pisemnej zgody Fundacji Spotkania Naukowe.  

  • Witamy!
  • Komitet Naukowy
  • Program
  • Informacje
  • R E G A T Y
1 1 1
1

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

  W dniach 7-9 września 2017 odbędą się XII Jesienne Spotkania Naukowe. Tegorocznym tematem będą ostre stany zagrożenia życia i nasza - radiologów - rola w ich rozpoznawaniu. Spotykamy się w nowym miejscu, w okolicy Mikołajek, nad jeziorem Tałty.   Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa zarówno temat, jak i miejsce.

Licząc na to, zapraszam serdecznie  do Jory Wielkiej i do zobaczenia,

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska 

 

1
1 1 1
1 1 1
1

Komitet Naukowy

 

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska 

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek 

Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński  

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Łódź

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin

 

 

1
1 1 1
1 1 1
1

CZWARTEK, 7 WRZEŚNIA 2017

15:00 - 19:00

Rejestracja, zakwaterowanie

19:30

Wieczór towarzyski: Kolacja grillowa

PIĄTEK, 8 WRZEŚNIA 2017

07:30 - 09:00

Śniadanie

I Sesja naukowa                   Moderatorzy: prof. Danuta Perek, prof. Olgierd Rowiński

09:00 – 09:15

09:15 – 09:30

09:30 – 10:15

10:15 – 11:00

Przywitanie - rozpoczęcie obrad

Co się na pewno skończy ostrym stanem zagrożenia życia po urodzeniu – prof. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Ostre stany zagrożenia życia u noworodków i małych dzieci –  dr Agnieszka Duczkowska, dr med. Jarosław Mądzik

Stany naglące w onkologii dziecięcej – prof. dr hab. med. Danuta Perek, dr Andrzej Kościesza

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

12:00 – 12.45

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - kryteria rozpoznawania w technikach  neuroobrazowych - prof.  dr hab. med. Jerzy Walecki

Interwencje radiologiczne w stanach zagrożenia życia – prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński

12:45 – 14:00

Obiad

II Sesja naukowa                     Moderatorzy: prof. Ludomir Stefańczyk, prof. Jerzy Walecki

14:00 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 15:45

Ostre stany zagrożenia życia w kardiologii - dr med. Ilona Michałowska, dr Mariusz Furmanek

Nieurazowe stany zagrożenia życia w pulmonologii - dr med. Barbara Burakowska

Rola radiologa w intensywnej terapii chorób klatki piersiowej - dr med. Jacek Pawłowski

15:45 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 16:45

16:45 – 17:30

17.30 – 18.00

Urazy klatki piersiowej stwarzające zagrożenie życia - dr med. Katarzyna Błasińska-Przerwa

Ostre zespoły naczyniowe- aorta brzuszna i jej gałęzie – prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk

Janusz Rentflejsz motocyklem dookoła świata

20:00

Spotkanie towarzyskie

SOBOTA, 9 WRZEŚNIA 2017

07:30 - 09:00

Śniadanie

III Sesja Naukowa                      Moderatorzy: prof. Urszula Grzesiakowska, prof. Andrzej Paweł Wieczorek

09:00 – 09:30

09:30 – 10:15

10:15 – 10:30

Ostre powikłania po zabiegach uroginekologicznych -  prof. dr hab. med. Andrzej Paweł Wieczorek

Politrauma - protokół badania, aktualne wytyczne - dr med. Luiza Grzycka-Kowalczyk

Ostre stany zagrożenia życia po podaniu środków kontrastowych – dr med. Mateusz Wykrętowicz

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:10

11.10 – 11.30

11:30 – 12:00

Odmiana rozwojowa nie zawsze bez znaczenia klinicznego - rozległe udary u dziecka z żebrami szyjnymi - dr Marek Duczkowski

Interesujące przypadki stanów nagłych, diagnozowane metodą dwuenergetycznej tomografii komputerowej – dr Marzena Budzioch

Zakończenie konferencji

12:15 – 14:00

Obiad

1
1 1 1
1 1 1
1

XII Jesienne Spotkania Naukowe "Ostre stany zagrożenia życia w diagnostyce obrazowej”

Patronat Naukowy:

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Patronat Honorowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce: Hotel Mikołajki Resort & Spa*** , Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki

Punkty edukacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) uczestnicy XII Jesiennych Spotkań Naukowych uzyskają 8  punktów edukacyjnych.

Liczba uczestników: 170 osób

Koszt uczestnictwa

Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym lub 1-osobowym

Całkowity koszt udziału w konferencji wynosi 1 335,00 zł. Uczestnicy wnoszą opłatę za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości 535,00 zł brutto (434,95 zł netto) pozostałe koszty pokrywa Fundacja Spotkania Naukowe ze środków przeznaczonych na realizację celów statutowych. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł. Ilość pokoi 1-osobowych jest ograniczona. W zgłoszeniu rejestracyjnym należy podać wybraną formę zakwaterowania. 

Opłata upoważnia do udziału w sesjach naukowych oraz warsztatach szkoleniowych, otrzymania materiałów zjazdowych, zwiedzania stoisk wystawowych, udziału w spotkaniach towarzyskich, zakwaterowania w tym 2 noclegów i pełnego wyżywienia.

FAKTURA VAT 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT proszone są o podanie w formularzu zgłoszeniowym: nazwy, adresu oraz nr NIP lub przesłanie danych na adres mailowy fundacja@spotkanianaukowe.pl

Organizator: Fundacja Spotkania Naukowe

00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30, tel./fax (22) 654 84 09

www.spotkanianaukowe.pl, e-mail: fundacja@ spotkanianaukowe.pl      

 

  WYSTAWCY 

             

         
                                  

 

 

 

            


 

 

   

 

 

 PATRONAT MEDIALNY  
                     

 

 

 

 

 

 

  

  

1
1 1 1
1 1 1
1

7 września zapraszamy wszystkich zainterosowanych na całkowicie amatorskie regaty na jez. Tałty.

Jak co roku załogi będą "walczyć" o zajęcie pierwszego miejsca w osobliwych kategoriach. 
Złoszenie uczestnictwa w regatach:
1) imię i nazwisko
2) ewent. stopień żeglarski (mile widziani sternicy)

prosimy przesłać mailem na adres: fundacja@spotkanianaukowe.pl 


 
1
1 1 1
© spotkania naukowe | wyślij e-mail | powerade itecs soldside